PortugueseForums - Public Discussion Forum For Portuguese People
Çok çalışmak için bir komisyoncuya ihtiyacınız var - Printable Version

+- PortugueseForums - Public Discussion Forum For Portuguese People (https://portugueseforums.com)
+-- Forum: PortugueseForums (https://portugueseforums.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Money Making (https://portugueseforums.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Çok çalışmak için bir komisyoncuya ihtiyacınız var (/showthread.php?tid=381)Çok çalışmak için bir komisyoncuya ihtiyacınız var - AleksShamles - 10-23-2020

Hisse senedi piyasalarıyla uzun vadeli çalışmak için бир komisyoncu bulmayaardımcı olun. 


RE: Çok çalışmak için bir komisyoncuya ihtiyacınız var - AleksShamles - 11-02-2020

Hey. İşte size bir tavsiye. Komisyoncumu buraya https://topbrokers.com/tr/forex-brokers girmedim. Ve onu bulacaksın.